Ženska in zlata leta

Vsi aspekti so usmerjeni k temu, da se človek obrne navznoter in začne poslušati in sprejemati sebe, zdajšnja generacija doživlja te aspekte najbolj intenzivno med 36 in 43 letom … ni jih malo, ki se v tem obdobju ločijo, podajo na pot duhovnega raziskovanja,odkrijejo umetniške talente …»Hormonsko dogajanje v obdobju menopavze, preko povezave med jajčniki in možgani, sovpada s krizo srednjih let v luči psihološke astrologije«.


Obdobje prehoda v menopavzo žensko pokliče, da si vzame pavzo kot že ponuja pomen samega imena menopavza. Usmerjenost v zunanji svet, s skrbjo za druge, ki prevladuje pod vplivom hormonskih procesov v prvi polovici življenja, se v drugi polovici življenja ženske, pod vplivom spremenjenih hormonskih pretokov preusmeri iz okolice v njeno notranjost, da se preklopi na notranjo modrost in intuicijo. Da si vzame čas zase in se obrne vase, da se aktivira, ji pomaga moški hormon testosteron, ki je kljub upadu koncentracije v menopavzi, prevladujoč nad estrogenom in progesteronom, ki prevladujeta v prvi polovici življenja.

Sklepam, da gre za proces, ki je enak in sočasen Jungovi individuaciji, ko se obračamo vase, k sebstvu, k svojemu najvišjemu cilju življenja.
Stanje hormona testosterona, ki ženski pomaga pri aktivaciji v proces zase in vase, povezujem z dejstvom, da ženska aktivira svojega animusa iz nezavednega v zavedno, ga poveže z animo.

Alenka Rebula je zapisala: »V jeziku mita ima ženska poleg ženske narave, ki jo veže na simboliko noči, lune, vode, pretakanja, spreminjanja oblike, močnega privlačevanja, nosečnosti in cikličnega rojevanja, tudi animus, arhetip vesoljskih moških sil. V ženski se mora prebuditi zato, da jo varuje ter ji pomaga spoštovati in ji pomaga uveljaviti ženskost z drugačno, izbrušeno in zaostreno silo«.

V prvi fazi hormon estrogen žensko usmerja navzven (folikularna faza), hormon progesteron (lutelna faza) pa navznoter, k njeni modrosti, k intuiciji. Prevladuje zavestni del, usmerjenost navzven. V obdobju menopavze prihaja do hormonskih nihanj, vendar je težnja po ravnovesju, težnja med notranjim in zunanjim, ki je vzporednica procesu združevanja zavednega z nezavednim. Dr. Northurp je zapisala, da so spremembe v menopavzi iskre, ki zanetijo spremembe v sečnih režnjih možganov, kjer so središča za intuitivnost in izostrijo žensko intuitivnost.
Vsa potlačena čustva, občutja (temni deli, senca), ki so potisnjena v ženski skozi celo prvo fazo in še dlje, privrejo na dan v obliki jeze, razdražljivosti, obupa, depresije in ostalih negativnih čustvenih ter tudi telesnih oblik, na različne načine.


Če hoče ženska naprej v procesu, naprej v razvoju, se mora z njimi soočiti in jih očistiti. Dogaja se preobrazba, transformacija plutonskega tranzita, ki je v luči psihološke astrologije vhod ali začetek v proces krize srednjih let. Preobrazba skozi plutonsko očiščenje, je pogoj, da se lahko zgodi naslednja faza odplaknitve pri tranzitu Neptuna. Izguba, žalovanje, slovo so izrazi, ki jih doživlja ženska ob prehajanju v menopavzo. Kljub temu, da v sebi globoko, intuitivno čuti, da se v njej dogaja proces nečesa novega,večjega in pomembnejšega, se mora od starega posloviti in žalovati. Da se lahko rodi na novo je potrebna izguba, žrtvovanje, odpoved nečesa ali nečemu.
Šele, ko ženska razume in sprejme svoje stanje, ki predstavlja tudi

omejitve Saturna (proces reprodukcije se končuje, staranje, prazno gnezdo, občutek praznine), se lahko osvobodi in z Uransko iniciacijo aktivira novo življenjsko energijo, ki jo pomladi in regenerira. Na koncu se zgodi Kironski povratek, združitev nezavednega z zavednim, iz notranje neozdravljive bolečine, ji prinese moč šamanke.


Ženska je osvobojena, na novo rojena čez vse procese transformacije in razvija v sebi na novo odkrite sposobnosti tudi s procesom prebujene inferiorne funkcije ter lahko seje seme modrosti za nadaljnje rodove.