SVETLOBA astrologijE

Je veja astrologije, ki na rojstni horoskop gleda kot na zemljevid psiholoških vzorcev posameznika, s katerimi se ukvarja in jih razrešuje, da spoznava resnično sliko o sebi, kdo v resnici je. Zunanji svet je projekcija našega notranjega doživljanja in dogajanje od zunaj doživljamo kot refleksijo naših notranjih neskladij in napetosti, ki jih nismo zmožni harmonizirati. Posebnost psihološke astrologije je v povezovanju tradicionalne astrologije s sodobno psihologijo in psihoanalizo  (C.G. Jung), astronomijo, filozofijo, mitologijo in alkimijo. Sam pristop astrološke interpretacije je obarvan z arhetipsko psihologijo.

Planeti v rojstnem horoskopu posameznika se interpretirajo z vidika psiholoških vzorcev. Sonce in Luna simbolizirata očeta in mati, odnos, ki ga je vzpostavil z njima in kako bo to kasneje vplivalo na vedenje, tako v pozitivnem, kot negativnem smislu. Razvidni so vplivi prednikov in vzorcev iz otroštva, kot tudi  karmični vzorci. Pomembno vlogo za razvoj notranjih duševnih potencialov imajo torej starši in okolje, ki jih  pri astrološki analizi astrolog upošteva. Različne astrološke tehnike nam pomagajo razjasniti, dogajanje v posameznikovi duši, s trenutnimi dogajanji v življenju klienta.

V osnovi je psihološka astrologija dinamična, zato ne more in ne zmore statično opredeljevati dogodkov oz. napovedovati. Vsak posameznik je unikaten človek in je soustvarjalec svojega življenja. Ko se duša prepoznava, uresničuje svoje poslanstvo.  

Telo je vlak duše, um pa je prevodnik med dušo in telesom. Vse med seboj je povezano.

“Kako se bodo stvari odvijale je vsekakor odvisno od njihovega začetka, torej od rojstva.” Rojstni horoskop je naš zemljevid duše, uma in telesa. Od nas je odvisno, kaj iz sebe naredimo. Če smo prepočasni in nismo naklonjeni spremembam, ki so nujne za naš nadaljnji razvoj, nas bodo zunanji dogodki spomnili, da so v življenju potrebne spremembe, da je čas za spremembo nas samih. Spoznavamo sebe in druge. Učimo se razumevanja sveta v sebi in v drugih, spoznavamo sposobnosti, potenciale, našo unikatnost in kreativnost, naše sence in svetlobo, z namenom, da razvijemo in  izpolnimo sami sebe.

SVETOVANJE

Astrološka slika posameznika je naš osebni zemljevid.

Planetarna simbolika je jezik naše duše in planeti organi naše duše.           

S sprejetjem in ljubeznijo do sebe lahko živimo svoje sanje.      

Če ne odkrijemo notranjih potreb in potencialov našega nezavednega, doživljamo naše življenje kot  »usodno«, kot neizpolnjujoče, brez globokega občutka miru in ljubezni.

 

Kot psihološka astrologinja  vas poslušam in vodim, da najdete odgovore v sebi, sem ob vas skozi življenjske prelomnice, odločitve, ko sami ne zmorete naprej, ko potrebujete pomoč za preboj naprej, za nove odločitve, za osvetlitev svojega poslanstva, da najdete v sebi mir in da zadihate svobodo in ste pomirjeni s sabo.Potrebujete termin za svetovanje? kontaktirajte me.

Zapisi povezani Z astrologijo

Mars in prvi energijski center

Planet Mars je že astrološko prvinski planet, saj je osnovni pokazatelj naše življenjske energije, tako naše aktivnosti kot aktiviranosti v življenju. Njegov pomen je izjemen tudi v energijskem sistemu ezoteričnega telesa, saj je povezan s prvim energijskim centrom – s prvo čakro, ki se nahaja na spodnjem koncu hrbtenice, pod trtico. Osnovna funkcija je, da osebo poveže z jedrom Zemlje, kjer konstantno črpa energijo.

Več info >>

Astromedicina

Astrologi že tisočletja preučujejo povezavo med znamenji in planeti ter deli človekovega telesa.V zgodovini astrologije sta že Ptolomej in Manilius zapisala mnogo zanimivih odkritij, ki držijo še danes.

Več info >>

Poslovna astrologija

Poslovna Astrologija pa je vsestranski kompas za podjetja,ki uspešno svetuje pri poslovanju, strategiji in ostalih tematikah. Obe skupaj omogočata uspešen prijem pri kadrovanju, zaposlitveni politiki in pri medčloveških odnosov na vseh ravneh.

Več info >>