Search
  • Sergeja P. Traven

Nekaj osnovnih Glasserjevih predpostavk
Za uspešno reševanje problemov medosebnih odnosov usmerja našo pozornost na določena področja s katerimi se je potrebno soočiti.

1. IZBIRA - ODLOČITEV Glasser je prepričan, da ljudje sami izbiramo – odločamo kaj bomo naredili s svojim življenjem, in da smo za te odločitve tudi odgovorni. Zavrača splošno pojmovanje, da so duševne težave zgolj reakcija na neugodne okoliščine v preteklosti ali v dinamiki naše osebnosti, niti da so reakcija na vedenje soljudi s katerimi živimo. Meni, da je nenavadno vedenje, s katerim posameznik nam in sebi posreduje svoje težave, tako kot vsako drugovedenje, najboljše kar je v tistem trenutku sposoben narediti, da bi potešil svoje osnovne potrebe. Vse naše vedenje je notranje motivirano, namensko in izredno prožno. Človek je notranje svobodno in povsem odgovorno bitje.

2. MANIPULACIJE - 7 GREHOV ČLOVEKA Velik problem za dober odnos predstavljajo manipulacijski prijemi, ki nam pomagajo, da drugega prisilimo v tak način obnašanja, kot si ga mi želimo. Najpogostejše manipulativne oblike so (Glasser jih imenuje 7 naših največjih grehov):

· KRITIZIRANJE (lahko je tudi konstruktivno)

· OBDOLŽEVANJE

· PRITOŽEVANJE

· NERGANJE

· GROZENJE

· KAZNOVANJE

· PODKUPOVANJE

Prav nobena od teh manipulacij ne bo prispevala k izboljšanju naših odnosov, ker v ozadju skriva težnjo po nadvladi drugega in ne po sodelovanju med ljudmi.

3. POTREBE Človek vse življenje poskuša potešiti svoje potrebe. Po Glasser-ju imamo 5 naših osnovnih potreb, ki jih bolj ali manj uspešno zadovoljujemo v medosebnih odnosih. Smiselno jih je pogledati iz zornega kota evolucije človeka.

  • potreba po PREŽIVETJU - povezana je z našim fizičnim telesom

  • potreba po LJUBEZNI in SPREJETOSTI – povezana je z našim astralnim telesom

  • potreba po ZABAVI – je povezana z razvedrilom in ustvarjalnostjo skozi igro in tudi kot nagrada za opravljeno delo

  • potreba po SVOBODI - povezana je z mentalnim telesom in vzpodbuja v nas iskanje znanja in neodvisnost

  • potreba po MOČI – je povezana z našo osebnostjo (samospoštovanje, vodenje, uveljavljanje)

Odnosi so slabi, če ljudje v njih ne zadovoljujejo vsaj nekaterih osnovnih potreb ali pa v želji po zadovoljitvi svojih potreb, resneje ovirajo soljudi pri zadovoljevanju njihovih potreb.

Temu seznamu lahko dodamo še potrebo našega notranjega jaza ali duše – potrebo po LJUBEČEM SODELOVANJU in RAZUMEVANJU.

12 views

​© 2019 by Studio Alef design. Vmesnik Wix.