Poslovna astrologija

Materialni in tehnološki dosežki so v našem času res na vrhuncu, gospodarstvo se razvija in raste, znanost je skoraj neprekosljiva. Še vedno pa je narava tista, v kateri iščemo ogledala svojih življenj in dogajanj v svetu. Le ta pa teži k ravnovesju. Večkrat v življenju se vedno znova vračamo k starim že odkritim dejstvom, ki se v novih obdobjih kažejo samo v novi posodobljeni preobleki. Res , da je v današnji podobi najbolj cenjen miselni tip človeka, ki vselej ravna razumsko, logično,…,pragmatično, a hočemo ali nočemo smo ljudje srčna, čutna bitja in ta del nam daje individualnost, posebnost in edinstvenost, ki nas ločuje med sabo in odseva privlačnost. Prav je, da ga upoštevamo tako v osebnem kot tudi v poslovnem življenju. Podjetje je živa celica, ki se ustanovi z nekim poslanstvom, katerega naj bi skozi svoje delovanje uresničevala. Povsem ekonomsko je pomembno, da prinaša dobiček, ki je merilo uspešnosti in seveda upravičuje obstoj podjetja. Vsako podjetje ima svoj ustanovitveni dan. Na ta dan se registrira v okviru državnih institucij in se vpiše v register podjetij, podobno kot otrok, ki ga ob rojstvu vpišemo v matično knjigo.
Ta datum je »rojstni datum« podjetja in na njegovi osnovi podjetju izrišemo astrološko karto.Pravimo ji tudi natalna karta, ki je dober zemljevid osebnosti oziroma podjetja. Iz nje razberemo in nam ponazarja vrsto značilnosti ,od namena obstoja dalje. Proučimo kako se predstavlja v svetu, kakšni so njeni finančni kazalniki, kako je z delovno silo, kako je z investiranje in z rastjo, odnose s poslovnimi partnerji,… in še vrsto drugih dejavnikov . Podobno kot ljudje ima tudi podjetje svoje dobre in slabe trenutke, vzpone in padce. V kolikor podjetje sodeluje s svetovalcem- astrologom ima možnost, da trende oziroma različne trenutke predvidi, jih prouči, najde povezave v življenskih okoliščinah. S tem ima možnost, ki ji lahko rečemo kar prednost, da se pripravi na nove izzive in jih obrne lastno korist. Govorimo o predvidljivosti, ki podjetju lahko prinese veliko prednosti. Izrednega pomena za podjetje vodstvo, predvsem manager ali vodilna oseba podjetja. S pomočjo astrologije analiziramo usklajenost vodilnega človeka s podjetjem. Zakaj,je to tolikega pomena ? Kar gre za motive, za ciljnost, za prepričanja in usmeritve,ki se morajo skladati med podjetjem in managerjem. Tu gre v veliki meri za vizijo, moč in prodornost slednjega.
Astrolog vedno proučuje podjetje kot celoto,vse od dejavnosti,ki ustreza in je za zanj vizionarska, hkrati pa najbolj profitabilna, vse do finančnih tokov, pa do predstavitve, ki jo podjetje kaže na zunaj in do uspešnosti, ki jo lahko doseže.Predvideva dinamiko poslovanja, v danih razmerah in v bližajočih se časovnih obdobjih. Astrološka analiza je za podjetje kot dober kompas.
Proučevanje se odvija na več nivojih,osnovni pa so naslednji :

  • natalna analiza, glede na ustanovitvene podatke podjetja
  • solarna oziroma letna dinamika, za posamezno leto
  • tranzitna dinamika, odsev trenutnega nebesnega stanja na natalno, ustanovitveno pozicijo podjetja in še.

Poglejmo si kakšna je konkretna širina posameznega svetovanja s pomočjo astrologije in psihologije. Kakšna vprašanja lahko še proučujemo in v kakšnih primerih nam pomaga tovrstna storitev. Življenje podjetja zajema področja pomembnih strateških odločitev,če pogledamo od širitev, preusmeritev, osvajanj novih področij,…in vse do finančnih analiz, kazalnikov, investicij,najemanja kreditev, novih poslovnih partnerstev….z vprašanji zakaj , kako,… , s tem pa tudi sklepanje novih pogodb, …,ter kadrovanje, upravljanje in vodenje le teh ali s skupnim nazivom zaposlitvene politike.Slednja je izredno aktualna . Vsi vemo, da je uspešnost podjetja v veliki meri odvisna od zaposlenih ljudi, predvsem pa od odnosov med njimi, se pravi medčloveških odnosov in nenazadnje od vodstvenega teama na vrhu.
Astrologija nam ponuja tukaj krasne in precizne tehnike , ki jim rečemo primerjalni horoskopi.Z njimi lahko vidimo kako so posamezniki med seboj kompatibilni, ali se dopolnjujejo in kakšne so možnosti, da med seboj uspešno sodelujejo. Vemo, da imamo lahko dva odlična delavca,strokovnjaka, ki pa sta med samo v stalni napetosti. Podjetju ne moreta koristiti, zaradi medsebojnih trenj ne moreta delovati ustvarjalno in kvečjemu lahko stagnirata. Takim situacijam se lahko že v naprej izognemo, s tem dejstvom pa prihranimo tako čas kot stroške. Prvi pogoj za uspešno kadrovsko svetovanje predstavlja popolnoma jasna slika delodajalca, kakšnega človeka podjetje potrebuje, kakšne lastnosti mora imeti, kakšne naloge se bo moral uspešno reševati in v kakšnem okolju bo potekalo njegovo delo, ali potrebuje teamskega človeka ali individualista. Danes že obstaja vrsta psiholoških testov, ki dajejo povprečne rezultate. Moje mnenje pa je, da se ne morejo človeku približati v take detajle kot je to možno z astrologijo. Tukaj naletimo na vprašanje pozicije, ki jo astrologija danes zaseda v naši družbi. Kako jo družba in v našem primeru ljudje na vodstvenih mestih sprejemajo ter koliko jo sploh poznajo v njenem pravem bistvu, ki je daleč od vloge vedeževalstva, jasnovidnosti ali podobnih storitev. Na srečo se peščica osveščenih na tem področju počasi veča. Res pa je, da jih je veliko »ilegali«, kar dokazujejo tudi moje praktične izkušnje, ki kažejo zanimanje za tovrstno sodelovanje in posluževanje psihološko astrološkega svetovanja. Že same kadrovske organizacije, ki so danes v razcvetu, bi s tovrstnim svetovanjem z gotovostjo veliko pridobile.​PSIHOTERAPEVT KOT DEL USPEŠNEGA PODJETJAPosledično moje znanje astrologije dopolnjujem tudi z podiplomskim študijem psihoterapije, ki je v tujini predvsem v Evropi v razcvetu. Kot del Evropske unije se vprašajmo zakaj ima ogromno podjetij v tujini lastne psihoterapevte, ki skrbijo za vodilne delavce in za odnose na višjih nivojih, ki odločilno vplivajo na delovanje,obstoj in rast podjetij. Uspešnost zaposlenih, predvsem na odločilnih,vodilnih delovnih mestih ni odvisna samo od stimuliranosti, strokovne usposobljenosti , znanja in izkušenj. V veliki meri je njihova uspešnost odvisna je tudi od njihovega življenja, ki ga živijo izven službe in čas je , da je le ta osrečujoč in izpolnjujoč. Človeku je potrebna ljubezen do življenja, ljubezen s partnerjem in urejeni družinski odnosi. Vse to je predpogoj za uspešno delo v poslovnem svetu. Pot do zvezd je praviloma trnova, vsi imamo padce in vzpone.Pregovor pa pravi, da strele sekajo po vrhovih.Vse prevečkrat pa se dogaja, da ljudi v kriznih obdobjih zamenjamo, degradiramo,…Moment medosebne pomoči, človečnosti in socialne naravnanosti, če že hočemo, je na nuli. Zakaj našim delavcem v času preizkušenj ne bi pomagali, jih vzpodbudili, namesto, da jih še bolj potisnemo na dno ali se jih znebimo, ker niso več profitabilni.
Saj veste » najlepše diamante se brusi najdlje časa«. Ne mečimo jih skozi okna, če se takoj ne zasvetijo v popolnem sijaju. S pomočjo Psihološke in poslovne astrologije ter njunih tehnik lahko jasno ugotovimo, ali delavec ustreza v našo strukturo, ali se lahko razvija in dosega maksimume svoje uspešnosti, tako, da je zadovoljen osebno in v okviru podjetja.Vse te ugotovitve pa lahko proučimo, še preden ga zaposlimo.