astrologija

Mars in prvi energijski center

Planet Mars je že astrološko prvinski planet, saj je osnovni pokazatelj naše življenjske energije, tako naše aktivnosti kot aktiviranosti v življenju. Njegov pomen je izjemen tudi v energijskem sistemu ezoteričnega telesa, saj je povezan s prvim energijskim centrom – s prvo čakro, ki se nahaja na spodnjem koncu hrbtenice, pod trtico. Osnovna funkcija je, da osebo poveže z jedrom Zemlje, kjer konstantno črpa energijo.

Astromedicina

Astrologi že tisočletja preučujejo povezavo med znamenji in planeti ter deli človekovega telesa.V zgodovini astrologije sta že Ptolomej in Manilius zapisala mnogo zanimivih odkritij, ki držijo še danes.

Poslovna astrologija

Poslovna Astrologija pa je vsestranski kompas za podjetja,ki uspešno svetuje pri poslovanju, strategiji in ostalih tematikah. Obe skupaj omogočata uspešen prijem pri kadrovanju, zaposlitveni politiki in pri medčloveških odnosov na vseh ravneh.