33
Mistični izvor

Afirmacija:

“Mistični izvor Neba in Zemlje je izvor čiste energije. Naj me duhovni izvor vedno doseže, me navdihuje z jasnostjo in modrostjo, da vidim skozi vse ovire.”