28
Sijaj zlatih žarkov

Afirmacija:

“Zlato sonce! Morje čistega zlata prek sveta se lije, vsakomur gre do srca, vsakogar, vsakogar umije. Zlato sonce! Ves dan sonce, vir moči, toči iz neba se, kupo polno si nalij, bo za mrke čase.” PESEM O SONCU Danilo Gorinšek